TAK dla Warmii i Mazur

Ponadpartyjnie i ponad podziałami - mówimy NIE marginalizowaniu Warmii i Mazur przez polski rząd. Zawiązaliśmy Koalicję "Tak dla Warmii i Mazur". Są z nami samorządowcy, przedsiębiorcy i politycy.

Trudno pozbyć się wrażenia, że zrównoważony rozwój Polski – wbrew szumnym deklaracjom premiera Morawieckiego – nie stoi wysoko na liście priorytetów rządu PiS. Na Warmii i Mazurach odczuwamy to wyjątkowo dotkliwie. Oto najbardziej jaskrawe przykłady dyskryminacji naszego regionu:

1. Rażąco niskie wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (warmińsko-mazurskie - 132 mln zł, podkarpackie - 452 mln zł).
2. Największa wśród regionów o podobnym poziomie rozwoju redukcja środków na nowy Regionalny Program Operacyjny (warmińsko-mazurskie - redukcja o 29%), co dla nas oznacza utratę 500 mln euro.
3. Warmińsko-mazurskie gminy turystyczne nie zostały objęte rządowym wsparciem mającym rekompensować straty spowodowane wstrzymaniem ruchu turystycznego.
4. Niskie nakłady na ochronę zdrowia: województwo jest na 14. miejscu w Polsce pod względem finansowania przez NFZ, a jednocześnie region charakteryzuje się jedną z najniższych w kraju liczbą lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
5. Port lotniczy Olsztyn-Mazury pozostał bez rządowej pomocy przewidzianej dla lokalnych portów lotniczych w związku z pandemią koronawirusa.
6. Elbląg jest jedynym miastem Polski z ponad 100 tys. mieszkańców, z którego nie zaplanowano połączenia kolejowego do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W obliczu tych faktów postanowiliśmy zawiązać ponadpartyją i ponadpolityczną Koalicję "Tak dla Warmii i Mazur". Pierwszym krokiem w naszych działaniach jest skierowanie listu otwartego do premiera Morawieckiego ze stanowczym sprzeciwem wobec dyskryminacji naszego regionu. W liście zamieszczamy następujące postulaty:

1. Wyrównania wsparcia finansowego dla regionu w III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zwiększenia środków na nowy Regionalny Program Operacyjny o 500 mln euro do poziomu 1 728 000 euro.
3. Wyrównanie finansowania ochrony zdrowia w regionie przez NFZ przynajmniej do poziomu średniej krajowej tj. 1590 zł na mieszkańca rocznie.
4. Objęcia wsparciem gmin turystycznych regionu wg. zasad zastosowanych dla „gmin górskich” kwotą 200 mln zł.
5. Uwzględnienie miasta Elbląg w sieci połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
6. Wsparcia finansowego dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w ramach rządowej pomocy dla lotnisk w związku z pandemią koronawirusa w wysokości 1200000 zł.

List otwarty można przeczytać i podpisać TUTAJ