Szlachetna Paczka raportuje o biedzie w Polsce

Strona główna -> Aktualności -> Szlachetna Paczka raportuje o biedzie w Polsce

Szlachetna Paczka raportuje o biedzie w Polsce

W 2019 roku ze skrajnym ubóstwem borykało się ponad półtora miliona Polaków. A to było jeszcze zanim ktokolwiek w Europie usłyszał o nowym wirusie. Granicę "skrajnego ubóstwa" wyznacza tzw. minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Życie poniżej tego minimum stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka i codzienne doświadczenie ponad czterech procent obywateli Polski.

Kolejna pokaźna grupa społeczna to ci z Polaków, których  stabilność finansowa jest bardzo krucha: co czwarty Polak nie posiada żadnych oszczędności, zaś wśród tych, którzy je mają, jedynie co drugi byłby w stanie przeżyć dzięki nim dłużej niż miesiąc. W takiej sytuacji wystarczy niefortunne zdarzenie losowe, by wpaść w spiralę nieszczęść. A przecież tylko wypadkach komunikacyjnych ginie w Polsce osiem osób każdego dnia... 

Kolejny ważny czynnik wpływający na ubóstwo to starzenie się społęczeństwa. W naszym kraju mieszka w tej chwili siedem milionów ludzi, którzy ukończyli 65. rok życia. To jedna piąta wszystkich Polaków. Zdecydowana większość z nich to emeryci. Co trzeci pobiera emeryturę niższą niż 1800 zł.

Problemy nie omijają również młodych. Blisko jedna trzecia badanych nastolatków przyznała, że w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz doświadczyła agresji lub przemocy ze strony rówieśników. Odsetek uczniów deklarujących zadowolenie z życia spadł między 2015 a 2018 rokiem o siedem punktów procentowych. Sześć procent dzieci (a więc więcej niż średnia dla całego społeczeństwa) żyje w Polsce w skrajnym ubóstwie.

Raport dzieli przyczyny skrajnego ubóstwa na siedem nieszczęść:

1. Dzieciństwo

"Między 2013 a 2018 rokiem ponad dwukrotnie wzrosła w Polsce liczba pacjentów poniżej osiemnastego roku życia, dla których zrealizowano recepty na refundowane leki przeciwdepresyjne".

2. Los

"Każdego dnia w wypadkach komunikacyjnych ginie w Polsce osiem osób. Jeszcze więcej każdego tygodnia tonie, a strażacy codziennie wyjeżdżają do pożarów w budynkach mieszkalnych aż 82 razy".

3. Niepełnosprawność

"Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 3,5–4 mln osób z niepełnosprawnościami. To podobny odsetek populacji jak w innych krajach Unii Europejskiej. Różnice pojawiają się, gdy porównamy, ilu niepełnosprawnych pracuje – w UE niemal co drugi, u nas niewiele ponad jedna trzecia".

4. Nędza

"Sfera niedostatku, czyli doświadczenie życia na granicy lub poniżej minimum socjalnego, w stałym zagrożeniu radykalnym pogorszeniem własnej sytuacji ekonomicznej, obejmowała w 2019 roku 39,4 proc. obywateli Polski".

5. Pandemia

"Ponad jedna dziesiąta badanych przyznała, że wskutek lockdownu straciła pracę lub przestała zarabiać osoba zamieszkująca z nimi w jednym gospodarstwie domowym".

6. Samotność

"Badania potwierdzają, że długotrwała izolacja społeczna ma na człowieka równie zgubny wpływ, co otyłość czy palenie papierosów. W jej wyniku powstaje w organizmie przewlekły, subkliniczny stan zapalny".

7. Starość

"O ile jeszcze w 1989 roku osoby powyżej 60. roku życia stanowiły w naszym kraju niespełna 15 proc. populacji, o tyle dziś do tej kategorii wiekowej należy już co czwarty Polak lub Polka".

Cały raport można przeczytać TUTAJ.