Prawa zwierząt - trudne kompromisy

Strona główna -> Aktualności -> Prawa zwierząt - trudne kompromisy

Prawa zwierząt - trudne kompromisy

Podobno dobry kompromis poznaje się po tym, że wszystkie zaangażowane strony są niezadowolone... Czyli każdy coś musi stracić, z czegoś zrezygnować, coś poświęcić, by wypracować rozwiązania akceptowalne przez wszystkich. Senacka propozycja zmian w ustawie dotyczącej ochrony zwierząt wpisuje się w ten schemat idealnie.

Projekt PiS podzielił parlamentarzystów w zupełnie nowych miejscach i całkiem zmienił układ sił poparcia w kraju. Na biegunach stoją organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt oraz przedsiębiorcy, których dochód - nierzadko utrzymujący całe rodziny - pochodzi z hodowli zwierząt. Zainteresowanych grup jest dużo więcej - myśliwi, producenci pasz, właściciele zwierząt domowych - słowem: sprawa dotyczy niemal wszystkich i każdy ma na ten temat swoje zdanie.

Po konsultacjach i debatach Senat przedstawił swoją propozycję ustawy. Część przpisów została złagodzona, wprowadzenie części przesunięto w czasie, przedsiębiorcom zaproponowano rekompensaty. Ma to być kolejny krok w kierunku humanitarnego traktowania zwierząt i zmniejszeniu ich cierpienia z równoczesnym uwzględnieniem obaw rolników i przedsiębiorców, którzy poniosą straty związane z wejściem w życie zapisów tej ustawy.

📍 Wprowadzone poprawki zabraniają:
⛔ traktowania zwierzęcia jako nagrody w loterii lub licytacji,
⛔ zabierania zwierząt domowych właścicielom w ramach prowadzenia egzekucji komorniczej,
⛔ sprzedaży i nabywania zwierząt jako dodatku do sprzedawanego przedmiotu.

📍 Wprowadzono kompleksowy obowiązek czipowania psów wraz z rejestrem psów czipowanych, w którym znajdą się również informacje o schroniskach i zwierzętach w nich umieszczonych.

📍 Dla rolników, przedsiębiorców i pracowników, którzy w związku z wejściem w życie ustawy poniosą straty, przygotowano dokładnie opisany system rekompensat. Ustalono zasady i tryb realizacji roszczeń oraz ustalono delegację dla Rady Ministrów do określenia organu przyjmującego i rozstrzygającego wnioski. Ustanowiono uprawnienia do wniesienia powództwa do sądu w przypadku niezgody na wysokość rekompensaty.

📍 Ustanowiono okresy przejściowe dla :
- chowu lub hodowli zwierząt futerkowych do dnia 31 lipca 2023 roku,
- działalności w zakresie uboju zwierząt w szczególny sposób przewidziany przez obrządki religijne (ubój rytualny) do dnia 31 grudnia 2025 roku.

📍 Wprowadzono poprawkę, w której zrezygnowano z rozszerzenia uprawnień organizacji pozarządowych dotyczących odebrania zwierzęcia, nie ograniczając ich dotychczasowych praw.

Los tych rozwiązań jest jednak mocno niepweny. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu. Wszystko w rękach posłów.