Podczas pracy samorządowej, jako wiceprezydent Olsztyna oraz członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, zajmowałam się najczęściej sprawami społecznymi, m.in. oświatą, zdrowiem, kulturą, sportem i pomocą społeczną, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi.

W VIII kasencji Sejmu wykorzystywałam swoje doświadczenie zawodowe i samorządowe, uczestnicząc w pracach komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu. Pracowałam w zespołach parlamentarnych: ds. języka esperanto (przewodnicząca zespołu), ds. Polski Wschodniej (wiceprzewodnicząca), ds. ochrony Puszczy Białowieskiej, ds. przyszłości Unii Europejskiej, ds. Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego oraz Warmińsko-Mazurskim Zespole Parlamentarnym.

W IX kadencji Sejmu pracuję w Komisji do Spraw Petycji, Komisji Kultury i Środków Przekazu, Karkonoskim Zespole Parlamentarnym, Parlamentarnym Zespole Strażaków, Warmińsko-Mazurskim Zespole Parlamentarnym, Zespole Parlamentarnym "Zerwij z plastikiem", a także zespołach parlamentarnych do spraw: onkologii, przyszłości edukacji, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, uzdrowisk.

Należę do Parlamentarnej Grupy Kobiet i Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

O mojej aktywności poselskiej – głosowaniach, wystąpieniach, inicjatywach, interpelacjach - dowiesz się więcej na stronie sejm.gov.pl oraz na stronie videosejm.pl