Podczas pracy samorządowej, jako wiceprezydent Olsztyna oraz członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Anna Wasilewska zajmowała się najczęściej sprawami społecznymi, m.in. oświatą, zdrowiem, kulturą, sportem i pomocą społeczną, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Swoje doświadczenie zawodowe i samorządowe wykorzystuje w działalności parlamentarnej, uczestnicząc w pracach komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu. Pracuje w zespołach parlamentarnych: ds. języka esperanto (przewodnicząca zespołu), ds. Polski Wschodniej (wiceprzewodnicząca), ds. ochrony Puszczy Białowieskiej, ds. przyszłości Unii Europejskiej, do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego oraz Warmińsko-Mazurskim Zespole Parlamentarnym.

Należy do Parlamentarnej Grupy Kobiet i Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

O aktywności poselskiej – głosowaniach, wystąpieniach, inicjatywach Anny Wasilewskiej - dowiesz się więcej na stronie sejm.gov.pl oraz na stronie videosejm.pl