Potrzeby i problemy młodego pokolenia w Polsce

Strona główna -> Aktualności -> Potrzeby i problemy młodego pokolenia w Polsce

Potrzeby i problemy młodego pokolenia w Polsce

Rodzice pozostają autorytetetami dla młodego pokolenia. Młodzi mężczyźni interesują się polityką bardziej niż młode kobiety. 20 proc. młodzieży nie uprawia żadnego sportu poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole! Powstał raport o potrzebach i problemach młodego pokolenia w Polsce.

W czerwcu 2020 r. Fundacja Inicjatywa Słoneczna Strona Ulicy przeprowadziła dwa badania społeczne: badanie potrzeb i oczekiwań młodych ludzi na próbie 1000 osób w wieku 16-25 lat oraz badanie potrzeb i oczekiwań młodych liderów społecznych – działaczy organizacji pozarządowych – na próbie 500 osób w wieku 16-25 lat. Wyniki badania omówiono
w raporcie, który można przeczytać TUTAJ

Niektóre wnioski są zaskakujące, niektóre krzepiące, a niektóre niepokojące. Oto kilka ciekawszych:

  • "Wyniki badania pokazują, że wbrew obiegowej opinii rodzice pozostają dla młodych wzorem do naśladowania. Tylko w jednostkowych przypadkach ankietowani odpowiedzieli, że w ogóle nie wzorują się na matce i ojcu".
  • "Prawie połowa młodych ludzi czuje, że nie dostaje wystarczającej wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Jednocześnie z ankiety wynika, że co czwarty młody człowiek w wieku 16-25 lat korzystał w życiu z pomocy psychologa, psychiatry bądź psychoterapeuty".
  • "Dzisiejsze młode pokolenie jest umiarkowanie zainteresowane polityką. Czynnikiem determinującym stopień zainteresowania polityką wśród osób poniżej 25 roku życia jest płeć – wśród ankietowanych młodych mężczyzn zainteresowanie sprawami publicznymi było relatywnie mocniejsze". 
  • "Co piąty młody człowiek nie uprawia sportu poza lekcjami wychowania fizycznego. Co dziesiąty podejmuje taką aktywność fizyczną jedynie okazjonalnie". 
  • "Według przepytanej młodzieży, kluczowymi problemami, którymi powinien zająć się rząd są kwestie dotyczące nauki, rozwoju oraz miejsc pracy".
  • "Młodzi ludzie niezależnie od stopnia zainteresowania polityką negatywnie oceniają poczynania polityków i nie mają do nich zaufania".
  • "Większość młodych ludzi ma obojętny stosunek do tożsamości narodowej i kulturowej".
  • "Osoby zamieszkujące miejscowości o małym zaludnieniu (poniżej 10 tysięcy mieszkańców) znacznie częściej od młodzieży mieszkającej w większych ośrodkach spotykają się z propozycjami zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej".

Polecam lekturę tego opracowania.