Plan Koalicji Obywatelskiej dla Warmii i Mazur

Strona główna -> Aktualności -> Plan Koalicji Obywatelskiej dla Warmii i Mazur

Plan Koalicji Obywatelskiej dla Warmii i Mazur

Mieszkam w przepięknym miejscu - na Warmii i Mazurach. Chcę, żeby moje wnuki, a potem i ich dzieci, mogły cieszyć się walorami tego regionu. Chcę, żeby kolejne pokolenia nie musiały szukać pracy, bezpieczeństwa finansowego, dobrych szkół nigdzie indziej. Temu miejscu poświęcam swoją pracę w Parlamencie.

Oto propozycje działań Koalicji Obywatelskiej na rzecz Warmii i Mazur.                                 

 1. Więcej pieniędzy dla regionu
 • Wynegocjujemy kolejny duży program UE dla Polski Wschodniej. To oznacza dodatkowe setki milionów euro na inwestycje, poprawę warunków życia i miejsca pracy w regionie.
 • Zadbamy, by mieszkańcy województwa skorzystali funduszy unijnych dla terenów przygranicznych (kolejne kilkadziesiąt milionów euro).
 • Przypilnujemy, by do regionu trafiało więcej inwestycji z programów krajowych.

 

 1.   Bezpieczny dom i rodzina
 • W dalszym ciągu będziemy inwestować w nowe drogi i wygodne ścieżki rowerowe.
 • Przeprowadzimy kolejny etap „Kompleksowego Programu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego” dla subregionu elbląskiego.
 • Dalej będziemy wspierać działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 1. Zielona Dolina
 • Warmia i Mazury to region szans na dalszy rozwój gospodarczy. Chcemy, bo młodzi ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać do dużych ośrodków albo za granicę w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy. Wynegocjujemy fundusze unijne i wykorzystamy do tego doskonałe warunki naturalne Warmii i Mazur –  czyste powietrze, wody, jeziora, rzeki i lasy.
 • Zadbamy o rozwój nowoczesnych usług zdrowotnych, stworzymy warunki do rozwoju turystyki zdrowotnej i rodzinnej. Wypromujemy region jako Zieloną Dolinę, w której warto żyć i pracować.

 

 1. Nowe inwestycje dla regionu
 • Nasze priorytety to dokończenie modernizacji drogi S16 do Ełku oraz budowa drogi S5 od granicy województwa do Ostródy.
 • Zamierzamy dokończyć budowę obwodnicy Olsztyna w kierunku północnym.
 • Planujemy modernizację dróg krajowych nr 51 do Bezled i 53 do Szczytna wraz z obwodnicą miasta.
 • Duży nacisk położymy na poprawę dojazdu do miast powiatowych, przede wszystkim na obszarach o słabym dostępie do usług publicznych. Wykorzystamy pieniądze z programu „Schetynówek”.
 • Przeprowadzimy konieczne inwestycje w Porcie Morskim w Elblągu, bo to od nich zależy zwiększenie przeładunków do 1,5 mln ton i zatrudnianie 700 pracowników.
 • Kompleksowe inwestycje planujemy także na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

 

 1. Pakiet dla rolników i mieszkańców wsi
 • Stworzymy specjalny pakiet ekologiczny zawierający: wymianę źródła ogrzewania, panele fotowoltaiczne i przydomową oczyszczalnię ścieków dla każdego gospodarstwa.
 • Dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii stworzymy lepsze warunki rozwoju rolnictwa, agroturystyki i życia na terenach wiejskich.
 • Stworzymy szybki i skuteczny mechanizm pomocy rolnikom – Fundusz klęskowy dla wsi i rolnictwa.

 

VI.     Mały ruch graniczny

 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim będzie pierwszym krokiem, by granica z Rosją stała się atutem i wspomagała rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
 • Podejmiemy negocjacje w celu rozszerzenia strefy MRG na całe województwo.
 • Podejmiemy działania w celu uruchomienia nowego przejścia granicznego Perły-Kryłowo.
 • Zamierzamy doprowadzić do otwarcia punktu kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej w Grzechotkach.
 • Będziemy prowadzić dalsze inwestycje drogowe w północnej części województwa.

 

 

 

 

Plan Koalicji Obywatelskiej dla Warmii i Mazur