Pamiętamy o ofiarach totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Strona główna -> Aktualności -> Pamiętamy o ofiarach totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Pamiętamy o ofiarach totalitaryzmów na Warmii i Mazurach

Zaczynając od 2021 roku 18 dzień stycznia będzie Dniem Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach - tak postanowił sejmik województwa warmińsko-mazurskiego. 

Totalitaryzm hitlerowski i sowiecki najsilniej oddziaływał na terenach dzisiejszych Warmii i Mazur w latach od 1939 do 1956. Dziesiątki tysięcy osób doświadczyło tutaj niewyobrażalnej przemocy. To dotyczyło wszystkich - ludności cywilnej, robotników przymusowych, żołnierzy, jeńców wojennych, obywateli Polski i innych państw. Tu zostali zamordowani, trwale okaleczeni fizycznie i psychicznie, osadzeni w obozach i więzieniach, zmarli w wyniku tortur, katorżniczej pracy, głodu, chorób, nieludzkich warunków przetrzymywania i transportowania, a także stąd i tu byli deportowani. Ogrom cierpienia, jaki przetoczył się przez te ziemie, nie ma granic.

To ważne, by o naszej trudnej historii pamiętać, pamiętać o ofiarach tamtych czasów. To część naszej tożsamości. Jesteśmy tu na Warmii i Mazurach potomkami autochtonów i mozaiki przesiedleńców, którzy po wojnie - z własnej woli lub pod przymusem - przybyli na te ziemie. Każdy z nas w historii swoich rodzin ma zapisaną tę przemoc, to cierpienie. Mieszkamy obok tak licznych miejsc pamięci totalitarnej przemocy - cmantarzy, obozów zagłady, obozów jenieckich, fortyfikacji utworzonych na potrzeby II wojny światowej. W pielęgnowaniu pamięci o tych strasznych czasach nie chodzi o gloryfikowanie męczeństwa, lecz o pamięć rozumianą jako świadomość ogromu zła, do któego zdolni są ludzie, i wybór drogi pokoju, życzliwości, rozmawiania, szukania kompromisów, sprzeciwiania się przemocy. Tak to rozumiem. Dlatego cenię tę inicjatywę.

Pierwsze obchody Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach odbędą się w Działdowie, gdzie w utworzonym przez hitlerowców obozie zagłady po wojnie NKWD prowadziło operację wywożenia więźniów reżimu sowieckiego do łagrów w głębi ZSRR.