Pomoc Prawna

Bezpłatne porady prawne świadczone są w biurze poselskim w Olsztynie. Pomoc może dotyczyć spraw o charakterze interwencyjnym, a w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji również spraw indywidualnych, w zakresie analizy stanu faktycznego i prawnego oraz wskazania możliwych rozwiązań i dróg postępowania.

W ramach doradztwa udzielane będa porady prawne w konkretnych sprawach, jednak zakres wsparcia nie będzie obejmował prowadzenia poszczególnych, powierzonych spraw przed sądami lub organami administracji. 


Z uwagi na duże zainteresowanie proszę o wcześniejsze umówienie terminu spotkania telefonicznie pod numerem 570-901-600, mailowo pod adresem Anna.Wasilewska@sejm.pl lub osobiście w biurze poselskim (11 Listopada 4/11, 10-104 Olsztyn).