Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

Strona główna -> O mnie

Jestem samorządowcem, pedagogiem, menadżerem oświaty i sportu, społecznikiem. Rzetelną pracę przedkładam ponad spory. Z doświadczeń zawodowych z placówek oświatowych, samorządu Olsztyna i województwa wyniosłam umiejętność słuchania, szukania wspólnego języka i znajdowania rozwiązań. Praca społeczna na rzecz sportu, a przede wszystkim sportowców z niepełnosprawnościami wpoiła mi szacunek dla sportowego ducha walki i zasady „fair play”. Tymi wartościami kieruję się na co dzień.

Angażuję się w politykę, bo chcę tworzyć w Polsce taką rzeczywistość, która każdemu będzie gwarantowała bezpieczeństwo i równe szanse rozwoju.

MOJE PRIORYTETY:

 • wsparcie dla kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych,
 • system edukacji wolny od polityki,
 • szkolnictwo zawodowe odpowiadające na potrzeby rynku pracy,
 • wsparcie kultury i sportu na Warmii i Mazurach,
 • przywrócenie małego ruchu granicznego.

 

***

STAN CYWILNY: mężatka

ZAWÓD: mgr inż. technolog żywności, pedagog specjalny, menadżer oświaty i sportu, samorządowiec

WYKSZTAŁCENIE:

 • 1996 - Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, studia podyplomowe menadżerów oświaty,
 • 1985 - Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie, Studium Kwalifikacyjne Pedagogiczne i Pedagogiki Specjalnej,
 • 1982 - Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydział Technologii Żywności.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • od 2015 - poseł na Sejm RP VIII kadencji,
 • od 2010 - radna sejmiku i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego,  koordynacja sprawy z zakresu:

- kultury i edukacji,

- turystyki, promocji województwa (także gospodarczej),

- sportu,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- praca w komisjach: kultury i edukacji, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy międzynarodowej,

 • 2009 - dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • 2007-2009 - wiceprezydent Olsztyna - koordynacja sprawy z zakresu: oświaty, zdrowia, sportu i pomocy społecznej,
 • od 2006 - nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego na wydziale fizjoterapii,
 • 23 lata pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie (przez 13 lat - dyrektor placówki),
 • 1982 - PSS „Społem” w Olsztynie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • 20 lat działalności na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną na kierowniczych stanowiskach Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska - organizacja wielu imprez i wyjazdów sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, organizacja Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 (Warszawie ponad 1500 zawodników z 56 krajów),
 • wspieranie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w latach 2008 i 2009 była Szefem Sztabu w Olsztynie, po raz pierwszy Sztab Orkiestry ulokowała Urzędzie Miasta.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • tytułu „Osobowość Warmii i Mazur”, nadanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu,
 • tytułu „Przyjaciel Młodzieży”, nadanego przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego,
 • tytułu „Kobieta z Charakterem”, nadanego przez Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet,
 • wpisu w „Poczet 100 najwspanialszych Polek 2000” wg. miesięcznika „Pani”.

ZAINTERESOWANIA I PASJE:

 • wędrówki po górach,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu,
 • dobra książka,
 • wspólne chwile z rodziną,
 • mecze siatkówki.

 

O mnie