O mnie

Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

mgr inż. technolog żywności, pedagog specjalny, menadżer oświaty. Mężatka, dwoje dzieci. W październiku 2015 roku uzyskała mandat poselski z okręgu 35 obejmującego Olsztyn; powiaty: olsztyński, nidzicki, mrągowski, szczycieński, kętrzyński, giżycki, węgorzewski, piski, ełcki, olecki oraz gołdapski. 

W 1982 roku ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną na wydziale Technologii Żywności. Trzy lata później ukończyła Studium Kwalifikacyjne Pedagogiczne i Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. W 1996 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe menadżerów oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

Zawodowo pracuje od 1982 roku. Pracę rozpoczęła w PSS „Społem” w Olsztynie, a następnie przez 23 lata pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie (przez 13 lat była dyrektorem placówki). Od 2006 roku pracowała jako nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego na wydziale fizjoterapii.

W latach 2007-2009 była wiceprezydentem Olsztyna - zajmowała się sprawami społecznymi, m.in. oświatą, zdrowiem, sportem i pomocą społeczną. W 2009 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim, pełniąc funkcję dyrektora w Departamencie Sportu.

Od 2010 roku Radna Sejmiku i Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W pracy zawodowej koordynowała i odpowiadała za sprawy z zakresu kultury i edukacji, turystyki, promocji województwa (także gospodarczej), sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadzorowała także pracę departamentów, zajmujących się tymi zadaniami.
W Sejmiku Województwa pracowała w komisjach kultury i edukacji, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy międzynarodowej.


Anna Wasilewska czynnie angażuje się w działalność społeczną.

Od ponad 20 lat działa na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność w tej dziedzinie rozpoczęła od stanowiska Dyrektora Regionalnego Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w województwie warmińsko-mazurskim. Od 2010 do 2016 roku pełniła funkcję prezesa tego stowarzyszenia.  W tym czasie przyczyniła się do organizacji wielu imprez i wyjazdów sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Była członkiem Komitetu Wykonawczego w Biurze Narodowym Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie. W tym czasie największym przedsięwzięciem i największym sukcesem była organizacja Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010, które odbyły się w Warszawie we wrześniu i zgromadziły ponad 1500 zawodników z 56 krajów.

Jako wielka miłośniczka sportu, Anna Wasilewska od wielu lat stara się przelewać swoją energię na innych sprawując pieczę nad programami mającymi na celu promocję sportu wśród młodzieży. Doskonałym przykładem była koordynacja programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w województwie warmińsko-mazurskim (2003 r.) lub koordynacja pilotażowego programu „Zapobieganie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport” w 18 olsztyńskich szkołach (2008 r.).


Od zawsze wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W latach  2008 i 2009 jako Szef Sztabu przyczyniła się do sukcesów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz pierwszy organizując Sztab Orkiestry w Urzędzie Miasta Olsztyn.

Charyzma i poczucie odpowiedzialności społecznej Anny Wasilewskiej przyczyniły się do  nadania jej wielu nagród i wyróżnień, w tym:
- tytułu „Osobowość Warmii i Mazur”, nadanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu,
- tytułu „Przyjaciel Młodzieży”, nadanego przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego,
- tytułu „Kobieta z Charakterem”, nadanego przez Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet,
- wpisu w „Poczet 100 najwspanialszych Polek 2000” wg. miesięcznika „Pani”.