Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

Strona główna -> O mnie

Mgr inż. technolog żywności, pedagog specjalny, menadżer oświaty. Mężatka, dwoje dzieci. W październiku 2015 roku uzyskała mandat poselski z okręgu 35 obejmującego Olsztyn; powiaty: olsztyński, nidzicki, mrągowski, szczycieński, kętrzyński, giżycki, węgorzewski, piski, ełcki, olecki oraz gołdapski.

W 1982 roku ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną na wydziale Technologii Żywności. Trzy lata później ukończyła Studium Kwalifikacyjne Pedagogiczne i Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. W 1996 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe menadżerów oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

Zawodowo pracuje od 1982 roku. Pracę rozpoczęła w PSS „Społem” w Olsztynie, a następnie przez 23 lata pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie (przez 13 lat była dyrektorem placówki). Od 2006 roku pracowała jako nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego na wydziale fizjoterapii.

W latach 2007-2009 była wiceprezydentem Olsztyna - zajmowała się sprawami społecznymi, m.in. oświatą, zdrowiem, sportem i pomocą społeczną. W 2009 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim, pełniąc funkcję dyrektora w Departamencie Sportu.

Od 2010 roku Radna Sejmiku i Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W pracy zawodowej koordynowała i odpowiadała za sprawy z zakresu kultury i edukacji, turystyki, promocji województwa (także gospodarczej), sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadzorowała także pracę departamentów, zajmujących się tymi zadaniami. W Sejmiku Województwa pracowała w komisjach kultury i edukacji, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy międzynarodowej.

Anna Wasilewska czynnie angażuje się w działalność społeczną.

Od ponad 20 lat działa na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność w tej dziedzinie rozpoczęła od stanowiska Dyrektora Regionalnego Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w województwie warmińsko-mazurskim. Od 2010 do 2016 roku pełniła funkcję prezesa tego stowarzyszenia. W tym czasie przyczyniła się do organizacji wielu imprez i wyjazdów sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Była członkiem Komitetu Wykonawczego w Biurze Narodowym Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie. W tym czasie największym przedsięwzięciem i największym sukcesem była organizacja Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010, które odbyły się w Warszawie we wrześniu i zgromadziły ponad 1500 zawodników z 56 krajów.

Od zawsze wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W latach 2008 i 2009 jako Szef Sztabu przyczyniła się do sukcesów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz pierwszy organizując Sztab Orkiestry w Urzędzie Miasta Olsztyn.

Charyzma i poczucie odpowiedzialności społecznej Anny Wasilewskiej przyczyniły się do nadania jej wielu nagród i wyróżnień, w tym:

  • tytułu „Osobowość Warmii i Mazur”, nadanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu,
  • tytułu „Przyjaciel Młodzieży”, nadanego przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego,
  • tytułu „Kobieta z Charakterem”, nadanego przez Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet,
  • wpisu w „Poczet 100 najwspanialszych Polek 2000” wg. miesięcznika „Pani”.

 

O mnie