Anna Wasilewska, poseł na Sejm RP

Strona główna -> O mnie

Mgr inż. technolog żywności, pedagog specjalny, menadżer oświaty. Mężatka, dwoje dzieci. W październiku 2015 roku uzyskała mandat poselski z okręgu 35 obejmującego Olsztyn; powiaty: olsztyński, nidzicki, mrągowski, szczycieński, kętrzyński, giżycki, węgorzewski, piski, ełcki, olecki oraz gołdapski.

W 1982 roku ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną na wydziale Technologii Żywności. Trzy lata później ukończyła Studium Kwalifikacyjne Pedagogiczne i Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. W 1996 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe menadżerów oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

Zawodowo pracuje od 1982 roku. Pracę rozpoczęła w PSS „Społem” w Olsztynie, a następnie przez 23 lata pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie (przez 13 lat była dyrektorem placówki). Od 2006 roku pracowała jako nauczyciel akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego na wydziale fizjoterapii.

W latach 2007-2009 była wiceprezydentem Olsztyna - zajmowała się sprawami społecznymi, m.in. oświatą, zdrowiem, sportem i pomocą społeczną. W 2009 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim, pełniąc funkcję dyrektora w Departamencie Sportu.

Od 2010 roku Radna Sejmiku i Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W pracy zawodowej koordynowała i odpowiadała za sprawy z zakresu kultury i edukacji, turystyki, promocji województwa (także gospodarczej), sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadzorowała także pracę departamentów, zajmujących się tymi zadaniami. W Sejmiku Województwa pracowała w komisjach kultury i edukacji, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy międzynarodowej.

Anna Wasilewska czynnie angażuje się w działalność społeczną.

Od ponad 20 lat działa na rzecz sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność w tej dziedzinie rozpoczęła od stanowiska Dyrektora Regionalnego Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w województwie warmińsko-mazurskim. Od 2010 do 2016 roku pełniła funkcję prezesa tego stowarzyszenia. W tym czasie przyczyniła się do organizacji wielu imprez i wyjazdów sportowych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Była członkiem Komitetu Wykonawczego w Biurze Narodowym Stowarzyszenia Sportowego Olimpiady Specjalne Polska w Warszawie. W tym czasie największym przedsięwzięciem i największym sukcesem była organizacja Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010, które odbyły się w Warszawie we wrześniu i zgromadziły ponad 1500 zawodników z 56 krajów.

Od zawsze wspiera działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W latach 2008 i 2009 jako Szef Sztabu przyczyniła się do sukcesów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz pierwszy organizując Sztab Orkiestry w Urzędzie Miasta Olsztyn.

Charyzma i poczucie odpowiedzialności społecznej Anny Wasilewskiej przyczyniły się do nadania jej wielu nagród i wyróżnień, w tym:

  • tytułu „Osobowość Warmii i Mazur”, nadanego przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu,
  • tytułu „Przyjaciel Młodzieży”, nadanego przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego,
  • tytułu „Kobieta z Charakterem”, nadanego przez Warmińsko-Mazurskie Forum Kobiet,
  • wpisu w „Poczet 100 najwspanialszych Polek 2000” wg. miesięcznika „Pani”.

 

O mnie

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0031
Controller Execution Time ( Articles / Index )  0.1722
Total Execution Time  0.1755
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,498,304 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
o-mnie
  KLASA/METODA  
articles/index
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (Articles:$db)   ZAPYTANIA: 13 (0.0580 sekundy)  (Ukryj)
0.0026   SELECT GET_LOCK('fb169db085e6d16ccb12d06be5bc17b66d3b3602_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0288   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'fb169db085e6d16ccb12d06be5bc17b66d3b3602'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0052   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '3'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0029   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '0'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_articles`
WHERE `id` = 
0.0029   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '3'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_contact`
WHERE `id_art` = '3'
AND `lang` = 'pl' 
0.0055   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_art` = '3'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl'
ORDER BY `position
0.0001   SELECT `gi`.*, `g`.`dir`
FROM `cms_gallery_img` as `gi`
JOIN `cms_gallery` as `gON `gi`.`id_gal` = `g`.`id`
WHERE `gi`.`id_galIN('6')
GROUP BY `gi`.`id`
ORDER BY `gi`.`id_galasc, `gi`.`positiondesc 
0.0078   SELECT `nc`.*, `n`.*
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
WHERE `n`.`id_art` = '3'
AND `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `nc`.`date_addDESC 
0.0017   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)