Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

      20 września obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. To święto ustanowione przez Sejm RP w celu podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.

      W  Olsztynie spotkaliśmy się  z  przedszkolakami, ich  rodzicami  przedstawicielami  Uniwersytetu  Nowoczesnego  Obywatela - to organizacja  pozarządowa,  która  angażuje  się   w   programy  edukacyjne  pochodzące    z kampanii społecznych Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia.

      W czasie wspólnych spotkań dzieci poznają otaczający świat, odkrywają jego tajemnice, poznają prawa i obowiązki, uczą się jak być dobrym przedszkolakiem, a w przyszłości dobrym człowiekiem. Uczą  się  szacunku  do  ludzi, do obowiązków  wynikających  z  życia  w społeczeństwie   i odpowiedzialności za swoją przyszłość. Te działania prowadzone są na rzecz edukacji dzieci jako przyszłych obywateli nowoczesnego społeczeństwa naszego kraju.

      Było święto, były prezenty, musiały być życzenia. Przedszkolakom życzę dalszych przygód w gronie przyjaciół i kochającej rodziny. Niech wszyscy pomogą naszym najmłodszym w realizacji marzeń, rozwijaniu talentów oraz wskażą drogę do twórczego i bezpiecznego rozwoju.

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0027
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0479
Total Execution Time  0.0507
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,459,816 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
news/225/ogolnopolski-dzien-przedszkolaka-
  KLASA/METODA  
news/single
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (News:$db)   ZAPYTANIA: 8 (0.0210 sekundy)  (Ukryj)
0.0002   SELECT GET_LOCK('daf5ee95e322c85439182c95a37e86867b671b62_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0198   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'daf5ee95e322c85439182c95a37e86867b671b62'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
AND `n`.`id` = '225' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_news` = '225'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '2'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)