Dożynki Wojewódzkie 2017

      Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt polskiej wsi, coroczne radosne święto jej mieszkańców i rolników. Z okazji święta plonów pragnę przekazać swoje podziękowania i wyrazy szacunku dla wszystkich rolników i  ich  rodzin  za  ciężką  pracę  i  serce jakie włożyli  w tegoroczny zbiór plonów. Dziękuję i życzę, aby trud codziennej pracy na roli przynosił Państwu satysfakcję i zapewnił pomyślność Państwa rodzinom. Życzę wielu sił i cierpliwości w niełatwej pracy na roli oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.