Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018 składam Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom szkół i placówek oświatowych życzenia twórczej, dającej satysfakcję pracy na rzecz nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Uczniom życzę, aby czas nauki dostarczył  jak najwięcej wiedzy  i  umiejętności,  służył rozwojowi własnych zainteresowań i uzdolnień, a także przyniósł wiele radości  i  zadowolenia.

Rodzicom  i  opiekunom   życzę   owocnej   współpracy  ze  szkołą oraz zadowolenia    z osiągnięć i postępów swoich dzieci. 

Życzę wszystkim wzajemnej życzliwości i zaufania, aby rok szkolny 2017/2018 upłynął w spokoju i dobrej atmosferze.