# wzywamydodebaty

Platforma Obywatelska zaprasza do debaty z politykami PiS. Na merytorycznej debacie ekspertów obie strony PiS i PO, będą miały możliwość zaprezentowania swojego programu i zadania w kluczowych dla Polski kwestiach. Najważniejsza jest debata dotycząca kwestii gospodarczych oraz finansów państwa.

IPN:

1. Zlikwidujemy IPN, który dziś jest narzędziem  politycznym do tworzenia "nowej" historii.

2. Zadania rozdzielimy na :

Polską Akademię Nauk (zadania naukowo-historyczne)

Prokuraturę Generalną (pion śledczy IPN)

Przywrócimy Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

CBA:

1. Dziś to policja polityczna, która zamiast walką z korupcją zajmuje się głównie walką z opozycją.

2. By skutecznie walczyć z korupcją kompetencje CBA przekażemy do:

Komendy Głównej Policji

Centralnego Biura Śledczego Policji.

500+:

Rozszerzymy program także na pierwsze dziecko, warunek - przynajmniej jedna osoba z rodziny pracuje lub poszukuje pracy.

Emerytury:

Nie chcemy podnosić wieku emerytalnego.

Zrobimy wszystko, by Polakom opłacało się pracować dłużej.

Wprowadzimy system zachęt, w tym 13. emeryturę.

Imigracja:

Humanitarna pomoc ofiarom wojny obowiązkiem Polski i UE.

Nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów.

Polski Rząd musi być aktywny w solidarnym rozwiązywaniu problemu uchodźców na forum Unii Europejskiej.