Czy będzie ogólnokrajowe referendum w sprawie reformy edukacji?

20 kwietnia 2017 roku ponad 910,5 tys. podpisów zebrano pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Wniosek wraz z zebranymi podpisami osób popierających tę inicjatywę został złożony w Sejmie. To jest głos przeciw deformie, głos przeciw niszczeniu polskiej szkoły. Zebrane podpisy, bezsprzecznie świadczą o tym, że kwestia zmian w szkolnictwie ma duży wydźwięk społeczny i znaczenie dla wielu Polaków. Reforma, którą proponuje PiS, szkodzi polskiej szkole i uczniom, pogorszy jakość polskiej edukacji. Każdy zebrany podpis świadczy o tym, że nie zgadzamy się na tą reformę.