Niedziela Palmowa

Jeżeli Niedziela Palmowa to tylko w Rozogach. Na Warmii i Mazurach jest to jedyna gmina gdzie palmy są wyjątkowe. Dzieci, młodzież i dorośli wykonują bardzo pracochłonne dzieła. Umiejętność robienia palm przechodzi z pokolenia na pokolenie. To dziedzictwo kulturowe o które musimy dbać. Dziękuję za utrzymywanie pięknej tradycji i jeszcze piękniejsze palmy.