100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

Strona główna -> Aktualności -> 100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

7 kwietnia 2017 Sejm RP przyjął przez aklamację Uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci. Jako przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego Języka Esperanto przygotowałam projekt uchwały.  

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0027
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0509
Total Execution Time  0.0537
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,452,136 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
news/213/100-rocznica-smierci-ludwika-zamenhofa
  KLASA/METODA  
news/single
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (News:$db)   ZAPYTANIA: 8 (0.0317 sekundy)  (Ukryj)
0.0002   SELECT GET_LOCK('7b5cad0094c34303336ce83f6a9a486e998db21f_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0306   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = '7b5cad0094c34303336ce83f6a9a486e998db21f'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
AND `n`.`id` = '213' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_news` = '213'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '2'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)