100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

7 kwietnia 2017 Sejm RP przyjął przez aklamację Uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci. Jako przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego Języka Esperanto przygotowałam projekt uchwały.