Plan Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stał się faktem....

6 kwietnia 2017 NSA uchylił postanowienia WSA w Warszawie wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Tego samego dnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedział niezwłoczne połączenie placówek. Dziś Muzea są już połączone i maja nowego Dyrektora. Cieszę się, że byłam w Gdańsku, zwiedziłam Muzeum II Wojny Światowej przed połączeniem, bo już nic nie będzie Tam takie jak było zaraz po otwarciu. Dziękuję i gratuluję dyrektorowi prof. Pawłowi Machcewiczowi, który długo bronił samodzielności Muzeum.