Koniec realnego sądownictwa

System sądownictwa potrzebuje zmiany i ulepszenia. Ustawa, którą przygotowuje PiS jest jasna - upolitycznić Krajową Radę Sądownictwa. Ta ustawa nie zmienia niczego w funkcjonowaniu sądów. Minister Sprawiedliwości powinien zająć się procedurami sądowymi, cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości. Niestety w ustawie takich zmian nie zaproponowano. Klub Parlamentarny PO wraz  z klubami PSL i Nowoczesna złożył do łaski marszałkowskiej projekt ustawy dotyczący zmian w KRS, przygotowany przez  Stowarzyszenie Sędziów "Lustitia". Projekt gwarantuje całkowitą niezależność KRS. To sędziowie w demokratycznych wyborach, swoim bezpośrednim głosem wybieraliby swoich reprezentantów w KRS. Złożony projekt jest proobywatelski a nie polityczny, który faktycznie gwarantuje w tym organie konstytucyjnym pluralizm. Pokazuje, że można opracować przepisy, które nie podważają niezależności sądów, ani niezawisłości sędziów. Projekt ten spotkał się z dużym poparciem środowisk eksperckich, konstytucjonalistów, prawników i sędziów. Niestety nie ma poparcia w partii rządzącej.