Traktaty Rzymskie

Zbliżająca się 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich to bardzo ważny moment, w którym zaczyna się debata o przyszłości Europy. Kraje  europejskie i Polacy oczekują na pozytywny przekaz ze strony rządu PiS. Europie potrzebny jest sygnał konsolidacji i zapewnienie, że wszyscy będziemy pracować na rzecz sukcesu integracji europejskiej.

Premier Beata Szydło przekazuje informacje, że zawetuje Deklarację Rzymską. Jeśli polski rząd chce bronić polskiej racji stanu, to powinien zająć pozytywne stanowisko.

Od podpisania Traktatów Rzymskich rozpoczęła się integracja europejska. Stopniowe pogłębianie współpracy gospodarczej krajów europejskich doprowadziło do realizacji integracji politycznej na Starym Kontynencie. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, do Traktatów Europejskich dodany został Traktat Akcesyjny Polski. To był wielki krok dla europejskiej integracji.

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0024
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0281
Total Execution Time  0.0307
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,454,992 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
news/209/traktaty-rzymskie
  KLASA/METODA  
news/single
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (News:$db)   ZAPYTANIA: 8 (0.0116 sekundy)  (Ukryj)
0.0002   SELECT GET_LOCK('4ba21ad57c22fd871985312a82c6f8256d02113d_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0108   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = '4ba21ad57c22fd871985312a82c6f8256d02113d'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
AND `n`.`id` = '209' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_news` = '209'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '2'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)