Traktaty Rzymskie

Zbliżająca się 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich to bardzo ważny moment, w którym zaczyna się debata o przyszłości Europy. Kraje  europejskie i Polacy oczekują na pozytywny przekaz ze strony rządu PiS. Europie potrzebny jest sygnał konsolidacji i zapewnienie, że wszyscy będziemy pracować na rzecz sukcesu integracji europejskiej.

Premier Beata Szydło przekazuje informacje, że zawetuje Deklarację Rzymską. Jeśli polski rząd chce bronić polskiej racji stanu, to powinien zająć pozytywne stanowisko.

Od podpisania Traktatów Rzymskich rozpoczęła się integracja europejska. Stopniowe pogłębianie współpracy gospodarczej krajów europejskich doprowadziło do realizacji integracji politycznej na Starym Kontynencie. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, do Traktatów Europejskich dodany został Traktat Akcesyjny Polski. To był wielki krok dla europejskiej integracji.

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0025
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0295
Total Execution Time  0.0322
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,455,520 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
news/209/traktaty-rzymskie
  KLASA/METODA  
news/single
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (News:$db)   ZAPYTANIA: 8 (0.0111 sekundy)  (Ukryj)
0.0003   SELECT GET_LOCK('c6345d0de10fe5f9d07a9b3932f57653680520df_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0099   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'c6345d0de10fe5f9d07a9b3932f57653680520df'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0002   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
AND `n`.`id` = '209' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_news` = '209'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '2'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)