Minister Gliński likwiduje BARDZO MŁODĄ KULTURĘ.

Program " Bardzo Młoda Kultura" był do tej pory jednym z najważniejszych  programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został zapoczątkowany w 2014 roku i przez lata łączył animatorów kultury, nauczycieli i młodzież. Trzyletnie programy przybliżały ideę kultury i edukacji szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach. Minister Piotr Gliński zdecydował zabrać połowę środków finansowych 2 miliony z 4 milionów złotych przeznaczonych na ten program w 2017 roku. To katastrofa dla kilkuset małych projektów, które były w czasie realizacji.

Dlaczego????????   Czy naprawdę PiS chce zawłaszczyć kulturę i mieć wpływ na każde kulturalne przedsięwzięcie?