Skorzystaj z porad w sprawach społecznych i bytowych

Strona główna -> Aktualności -> Skorzystaj z porad w sprawach społecznych i bytowych

Skorzystaj z porad w sprawach społecznych i bytowych

Od 11 kwietnia w Biurze Poselskim Anny Wasilewskiej będziecie Państwo mieli możliwość korzystania z bezpłatnych porad dotyczących spraw społeczno-bytowych. Udzielanie pomocy będzie miało charakter interwencyjny. Polegac bedzie na wsparciu i wskazaniu możliwych rozwiązań i dróg postępowania w trudnych sytuacjach.

Porad będzie udzielała P.ani Elżbieta Bronakowska pełniąca przez 25 lat funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Z uwagi na duże zainteresowanie zwracamy uwagę na konieczność uprzedniego umówienia terminu spotkania telefonicznie pod numerem 570 901 600, mailowo pod adresem lub osobiście w biurze Olszty ulica 11 listopada 4/11.

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0026
Controller Execution Time ( News / Single )  0.0349
Total Execution Time  0.0376
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,462,272 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
news/200/skorzystaj-z-porad-w-sprawach-spolecznych-i-bytowych
  KLASA/METODA  
news/single
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (News:$db)   ZAPYTANIA: 8 (0.0070 sekundy)  (Ukryj)
0.0003   SELECT GET_LOCK('eedbf3111fc3416541a23a5662ef0857e0abc374_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0057   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'eedbf3111fc3416541a23a5662ef0857e0abc374'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
AND `n`.`id` = '200' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_news` = '200'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '2'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0002   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)