Bezpłatne porady prawne

Od 15 lutego mają Państwo  możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych, które świadczone są w biurze poselskim Anny Wasilewskiej w Olsztynie.

Pomoc prawna dotyczyć będzie spraw o charakterze interwencyjnym, a w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji również spraw indywidualnych, w zakresie analizy stanu faktycznego i prawnego oraz wskazania możliwych rozwiązań i dróg postępowania. W ramach doradztwa udzielane będa porady prawne w konkretnych sprawach, jednak zakres wsparcia nie będzie obejmował prowadzenia poszczególnych, powierzonych spraw przed sądami lub organami administracji. 


Z uwagi na duże zainteresowanie poradami prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania  telefonicznie pod numerem 570-901-600, mailowo pod adresem Anna.Wasilewska@sejm.pl lub osobiście w biurze poselskim pod adresem 11 Listopada 4/11, 10-104 Olsztyn.