Moje cztery lata w Sejmie

Sejm mijającej kadencji nie był prosty ani oczywisty. Kojarzy mi się z barierami i nocnymi głosowaniami, wyłączaniem mikrofonu na mównicy, gdy tylko temat nie był zgodny z oczekiwaniami partii rządzącej. Cały czas walczyliśmy i walczymy o wolne media, sądy, demokrację, praworządność i europejskość Polski.

NA WIEJSKIEJ

Moja praca w Sejmie dotyczyła głównie polityki społecznej, edukacji, szkolnictwa wyższego i kultury. Byłam członkinią trzech komisji sejmowych (polityki społecznej, kultury i środków przekazu, edukacji, nauki i młodzieży) i sześciu podkomisji sejmowych. Należałam do 12 zespołów parlamentarnych i pięciu grup bilateralnych.

Składałam do premiera i ministrów rządu 142 interpelacje i 30 zapytań. Podczas posiedzeń sejmowych miałam 78 wystąpień. Moja frekwencja podczas głosowań wyniosła 93%.

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY OGÓLNOPOLSKIE

Brałam udział w pracach nad programami #PolskaSeniora, #SprawaPolek, #SzkołaOdNowa. Każdy z tych programów powstał przy udziale przedstawicieli zainteresowanych środowisk, grup społecznych i zawodowych.

Na setkach spotkań otwartych z kobietami rozmawialiśmy o równouprawnieniu, nienawiści, o przemocy, słowem – o ich codziennych problemach i możliwych rozwiązaniach. Współpraca z seniorami zaowocowała nowymi  ustawami, dzięki którym osoby niesamodzielne otrzymały wspierające je rozwiązania prawne. Wraz ze środowiskami zainteresowanymi dobrą edukacją szukamy rozwiązań, by uwolnić szkołę od polityki.

NA WARMII I MAZURACH

Dużą wagę przykładałam do spotkań z mieszkańcami Olsztyna i województwa. Miejscem wielu z nich były moje trzy biura poselskie – w Olsztynie, Piszu i Gołdapi. Możliwość poruszenia wielu tematów dotyczących mieszkańców regionu zapewniły mi również spotkania w ramach klubów obywatelskich i projektu POrozmawiajmy.

Region Warmii i Mazur jest dla mnie najważniejszy. Na prośbę jego mieszkańców wystąpiłam z wieloma interwencjami i zapytaniami do władz samorządowych, podległych im instytucji i innych podmiotów. Setki rozmów dotyczyły służby zdrowia, edukacji, infrastruktury drogowej i kolejowej, kultury, problemów mieszkaniowych, ochrony środowiska, prawa wodnego, spraw społecznych i innych. Każdy problem był dla mnie ważny i żaden nie został odłożony na bok. Starałam się pomóc każdemu, kto się do mnie zwrócił. W biurze poselskim w Olsztynie miały miejsce dyżury prawnika.

CODZIENNOŚĆ

Wyrażając sprzeciw wobec założeniom planowanej reformy oświaty, zorganizowałam w Olsztynie konferencję „Teraźniejszość i przyszłość polskiej szkoły”. Współpracowałam ze szkołami, organizując lekcje parlamentaryzmu i wyjazdy do sejmu dla młodzieży szkolnej. Wielokrotnie wspierałam inicjatywy Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela. Wspierałam wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczne, obejmując patronat nad wydarzeniem, przyjmując zaproszenia do komitetów honorowych, przyznając nagrody i upominki laureatom konkursów, plebiscytów, sportowcom, artystom, itp.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom regionu za udział w wyborach i za zaufanie wyrażone wyborem mojej kandydatury. Każdego dnia pamiętałam, jak wielu ludzi liczy na moją aktywność. Mam nadzieję, że spełniłam Państwa oczekiwania.

13 października będziemy mieli kolejną szansę, by zdecydować o kształcie polskiego rządu. Serdecznie zapraszam Państwa do lokali wyborczych – oddanie głosu to nasz obywatelski obowiązek oraz wyraz mądrego patriotyzmu.

Moje nazwisko znajdą Państwo na liście Koalicji Obywatelskiej na pozycji nr 2. Będę wdzięczna za każdy głos!