Wsparcie Sportowców

Edukacja i społeczeństwo

Kultura

Turystyka

Promocja gospodarcza regionu

  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0029
Controller Execution Time ( Articles / Index )  0.0597
Total Execution Time  0.0628
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,509,176 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
galeria
  KLASA/METODA  
articles/index
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (Articles:$db)   ZAPYTANIA: 13 (0.0082 sekundy)  (Ukryj)
0.0002   SELECT GET_LOCK('c6089cd8c3fa425a7062deee1b5a92e6960e98db_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0067   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'c6089cd8c3fa425a7062deee1b5a92e6960e98db'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '6'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '0'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_articles`
WHERE `id` = 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '6'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_contact`
WHERE `id_art` = '6'
AND `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_art` = '6'
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl'
ORDER BY `position
0.0002   SELECT `gi`.*, `g`.`dir`
FROM `cms_gallery_img` as `gi`
JOIN `cms_gallery` as `gON `gi`.`id_gal` = `g`.`id`
WHERE `gi`.`id_galIN('1''2''5''4''3')
GROUP BY `gi`.`id`
ORDER BY `gi`.`id_galasc, `gi`.`positiondesc 
0.0002   SELECT `nc`.*, `n`.*
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
WHERE `n`.`id_art` = '6'
AND `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `nc`.`date_addDESC 
0.0001   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)