Dziękuję za każdy głos

Wybory parlamentarne 2019 przeszły do historii. 10 982 głosy – to mój oficjalny wynik wyborczy. Trzeci na liście Koalicji Obywatelskiej, zapewniający mi mandat posła na Sejm IX kadencji, umożliwiający kontynuację pracy nad rzeczami dla mnie ważnymi: prawodawstwem związanym z edukacją, kulturą, sportem, sytuacją kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych. Wynik dający mi honor reprezentowania Warmii i Mazur w polskim Parlamencie.

Dla mnie to gesty zaufania, życzliwości i wsparcia. Świadectwa wiary w moje siły i  kompetencje.  Aprobata mojego sposobu pracy, wartości i zasad, którymi na co dzień się  kieruję.

Można na to spojrzeć jeszcze inaczej. To 10 982 osoby, które mnie rozpoznają i lubią – więcej niż liczba osób mieszkających w Ciechocinku (10 596), Dobrym Mieście (10 239) albo Krynicy Zdroju (10 686)! Całe miasteczko życzliwych mi osób…

Świadomość tego poparcia wzbudza niesamowite uczucia – wzruszenie i wdzięczność przeplata się z poczuciem odpowiedzialności, chęcią zadośćuczynienia pokładanym we mnie nadziejom. Dziękuję każdemu z Was.

Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym w moją kampanię, często zupełnie bezinteresownie. Każda wręczona ulotka, każdy rozwieszony plakat, wsparcie strategiczne, logistyczne, merytoryczne, pomoc w sieci i w mediach społecznościowych – to wszystko przełożyło się na ten sukces.

Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę dziennikarzy. Dziękuję za zaproszenia, dbałość o kulturę rozmów, które prowadzimy my politycy, za szacunek, którym charakteryzują się nasze relacje.

Pracujemy dalej. Jestem do Waszej dyspozycji.