30 lat samorządu terytorialnego

Strona główna -> Aktualności -> 30 lat samorządu terytorialnego

30 lat samorządu terytorialnego

Wiele lat pracowałam w samorządzie – najpierw Olsztyna, potem województwa warmińsko-mazurskiego – i bardzo lubiłam tę pracę. Co najbardziej? Kontakt z ludźmi, realny, namacalny wpływ na rzeczywistość. A dzięki środkom płynącym z Unii Europejskiej ten wpływ był i jest ogromny. Wielką satysfakcją jest uczestniczenie w procesie unowocześniania, rozkwitu i rozwoju miejsca, w którym się mieszka. Trochę za tym tęsknię…


Dziś samorządy borykają się z trudnościami chyba największymi, odkąd 30 lat temu powstały. Systematycznie podkopywana jest ich stabilność finansowa. Samorządy dźwigają konsekwencje decyzji rządu, który nie rekompensuje zwiększonych wydatków na zlecone przez niego zadania. Choćby podwyżki w oświacie czy wzrost płacy minimalnej – jakże potrzebne! Lecz podziurawiły budżety samorządów i zachwiały ich fundamentami.


Koronwirus to kolejny rozdział tej opowieści. Skutków epidemii nie sposób jeszcze przewidzieć, ale już dziś wiemy, że średnie straty samorządów z wpływów PIT w kwietniu wyniosły 40 proc. Przyszłość maluje się więc w ciemnych barwach.


Celebrujmy dziś to osiągnięcie demokracji, jakim było utworzenie samorządu terytorialnego. I w czasach względnej obfitości i w czasach kryzysu – to cenny element życia społecznego.


Życzę samorządowcom wytrwałości w pielęgnowaniu tradycji samorządowych oraz odwagi i otuchy w wypełnianiu swojej roli w lokalnych społecznościach.