2405.2018

27 Maja - Dzień Samorządowca

    Wszystkim Samorządowcom gratuluję dotychczasowych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Czytaj więcej
1505.2018

12 maja 2018 Marsz Wolności

     Od Marszu Wolności minęło już kilka dni, jednak nadal nie cichną polityczne komentarze dotyczące tego wydarzenia.

Czytaj więcej
2704.2018

4 - maja Dzień Strażaka

     Z okazji Dnia Strażaka pragnę serdecznie podziękować wszystkim Strażakom,  którzy społecznie i zawodowo pełnią tę zaszczytną służbę za codzienną pełną poświęcenia i niebezpieczną pracę w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Czytaj więcej
2903.2018

Wesołych Świąt

Czytaj więcej
0903.2018

11 marca 2018 Dzień Sołtysa

Czytaj więcej
2002.2018

Nowelizacja Ustawy IPN i co dalej ....

Jest na pewno duże grono Polaków, którzy nie interesują się polityką historyczną.

Czytaj więcej
2011.2017

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2017 roku Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zorganizował spotkanie z okazji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA.

Czytaj więcej
1011.2017

11 LISTOPADA 2017 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Czytaj więcej
1310.2017

"14 października - Dzień Edukacji Narodowej"

 

Czytaj więcej
2809.2017

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

      20 września obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. To święto ustanowione przez Sejm RP w celu podkreślenia wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.

Czytaj więcej
1509.2017

Dożynki Wojewódzkie 2017

      Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt polskiej wsi, coroczne radosne święto jej mieszkańców i rolników.

Czytaj więcej
  BENCHMARKI  
Loading Time: Base Classes  0.0024
Controller Execution Time ( Articles / Index )  0.0491
Total Execution Time  0.0516
  DANE GET  
Brak danych typu GET
  ZUŻYCIE PAMIĘCI  
1,510,736 bytes
  DANE POST  
Brak danych typu POST
  CIĄG URI  
Brak danych typu URI
  KLASA/METODA  
articles/index
  BAZA DANYCH:  annawasilewska_new (Articles:$db)   ZAPYTANIA: 16 (0.0134 sekundy)  (Ukryj)
0.0004   SELECT GET_LOCK('b5a78fe6054e97bfe7b361760eeccc8df1b347cc_127.0.0.1'300) AS ci_session_lock 
0.0101   SELECT `data`
FROM `cms_sessions`
WHERE `id` = 'b5a78fe6054e97bfe7b361760eeccc8df1b347cc'
AND `ip_address` = '127.0.0.1' 
0.0002   SELECT *
FROM `cms_lang`
WHERE `pub` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = 1
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = '0'
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_settings`
WHERE `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_articles`
WHERE `id` = 
0.0001   SELECT `tk2`.*, `tk1`.*, `tk3`.`id_art` as `parent_id`, `tk3`.`title` as `parent_title`, `tk4`.`url` as `user_url`
FROM `cms_articles` as `tk1`
JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk3ON `tk1`.`id_tree` = `tk3`.`id_art` and `tk2`.`lang` = `tk3`.`lang`
LEFT JOIN `cms_user_url` `tk4ON `tk4`.`dest_id`=`tk1`.`idAND `tk4`.`type`='articles' AND `tk4`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`id` = 1
AND `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_contact`
WHERE `id_art` = 1
AND `lang` = 'pl' 
0.0001   SELECT *
FROM `cms_gallery`
WHERE `id_art` = 1
AND `pub` = 1
AND `lang` = 'pl'
ORDER BY `position
0.0001   SELECT `nc`.*, `n`.*
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
WHERE `n`.`id_art` = 1
AND `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `nc`.`date_addDESC 
0.0001   SELECT tk1.idtk1.id_cattk1.id_treetk2.id_arttk2.titletk2.short_titletk2.urltk2.targettk3.url as user_url
FROM 
`cms_articles` as `tk1`
LEFT JOIN `cms_articles_content` as `tk2ON `tk1`.`id` = `tk2`.`id_art`
LEFT JOIN `cms_user_url` as `tk3ON `tk1`.`id` = `tk3`.`dest_idAND `tk3`.`type`='articles' AND `tk3`.`lang`= 'pl'
WHERE `tk1`.`pub` = 1
AND `tk2`.`pub` = 1
AND `tk1`.`id_cat` = 1
AND `tk2`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `tk1`.`id_cat`, `tk1`.`id_tree`, `tk1`.`position`, `tk1`.`id
0.0001   SELECT *
FROM `cms_slides`
WHERE `pub` = 1
AND `lang` = 'pl'
AND `id_art` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT `si`.*, `s`.`dir`
FROM `cms_slides_img` as `si`
JOIN `cms_slides` as `sON `si`.`id_gal` = `s`.`id`
WHERE `si`.`id_galIN('2')
GROUP BY `si`.`id`
ORDER BY `si`.`id_gal`, `si`.`position
0.0012   SELECT `nc`.*, `n`.*
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
WHERE `n`.`id_art` = 2
AND `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `nc`.`date_addDESC 
0.0003   SELECT `nc`.*, `n`.*, `uu`.`url` as `user_url`
FROM `cms_news` `n`
JOIN `cms_news_content` as `ncON `n`.`id` = `nc`.`id_news`
LEFT JOIN `cms_user_url` `uuON `uu`.`dest_id`=`n`.`idAND `uu`.`type` = 'news' AND `uu`.`lang`  = 'pl'
WHERE `n`.`id_art` = 2
AND `n`.`pub` = 1
AND `nc`.`pub` = 1
AND `nc`.`lang` = 'pl'
ORDER BY `nc`.`date_addDESC
 LIMIT 11 
  NAGŁÓWKI HTTP  (Pokaż)
  ZMIENNE SESYJNE  (Pokaż)
  ZMIENNE KONFIGURACYJNE  (Pokaż)